loading

İNVİTRO LABORATORİYASI

Grand Agro kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşmış şirkətidir. Grand Agronun xüsusi istəyinə əsasən, invitro fəaliyyətini təmin etmək üçün komandamız xüsusi bir laboratoriyanın planlaşdırılması, qurulması və təhvil verilməsi işlərini uğurla həyata keçirir.

İnvitro texnologiyası çoxsaylı eksperiment və tədqiqatların nəticəsidir və müasir kənd təsərrüfatında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Regionumuz üçün bu öncül laboratoriyanın tikintisi ilə şirkət meyvə tingçiliyi sahəsində lider mövqe tutmağı planlaşdırır.