loading
_

PLANLAŞDIRMA

Planlaşdırma tikinti layihələrinin idarə olunması prosesində ilk addımıdır. Ona görə də müvəffəqiyyət qazanmaq üçün bu addımı məntiqli, sistemli və etibarlı atmaq lazımdır. Biz, layihələrimizi əsasən üç mərhələdə planlaşdırırıq:

  • layihə məqsədlərinin dəqiq seçilməsini üçün strateji planlaşdırma mərhələsi;
  • strateji məqsədlərə çatmaq üçün əməliyyatların planlaşdırma mərhələsi;
  • layihənin vaxt cədvəlinin tərtibi mərhələsi.

Həmçinin, biz, aşağıdakı vacib məqamları da unutmuruq:

ZAMAN, QİYMƏT, KEYFİYYƏT, TƏHLÜKƏSİZLİK